Delen

- Advertentie (?) -

Voordijk 464, brandveilig gebruik kinderdagverblijf

07-08-2020

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen: Ontwerpbeschikking voor een omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen: voor het brandveilig gebruik van een bestaand bijeenkomstgebouw met kinderdagverblijf aan de Voordijk 464 te Barendrecht (ons kenmerk GB20-0072). De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken kunt u van 7 augustus 2020 tot en met 18 september 2020 op afspraak inzien door deze op te vragen. Een verzoek daartoe kunt u doen via de gemeentelijke website. Type in de zoekbalk ‘bouwplannen en bouwtekeningen, inzage’, keuzeformulier ‘Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen’. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na afspraak met bovengenoemd college. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOmgevingsvergunning verleend - Voordijk 464, brandveilig gebruik kinderdagverblijf
  • Soortomgevingsvergunning (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op07-08-2020
  • Start07-08-2020
  • StraatnaamVoordijk 464
  • Postcode2993BD

- Advertentie (?) -