Delen

- Advertentie (?) -

Barendrecht - Intrekking besluit 2019-46 inzake het inrichten van twee parkeerplaatsen aan de Avenue Carnisse 186 voor het opladen van elektrische voertuigen. -

17-02-2020

Intrekking besluit 2019-46 inzake het inrichten van twee parkeerplaatsen aan de Avenue Carnisse ter hoogte van huisnummer 186 te Barendrecht voor het opladen van elektrische voertuigen.
  Burgemeester en wethouders van Barendrecht ;   Overwegende dat wij met ons besluit van 7 november 2019 nr. 2019-46 hebben ingestemd met het inrichten van twee parkeerplaatsen aan de Avenue Carnisse ter hoogte van nummer 186 voor het opladen van elektrische voertuigen;   dat de inrichting van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen bestaat uit plaatsing van een oplaadpaal, bebording (incl. mast) en het aanbrengen van een wit kruis in het parkeervak;   dat uit oogpunt van evenwichtige spreiding en voorkoming onnodige parkeerdruk van het aantal reguliere openbare parkeerplaatsen het wenselijk is te kiezen voor een alternatieve locatie;   dat het de verwachting is dat in de directe omgeving een alternatieve locatie gevonden kan worden voor een nieuw oplaadpunt,  waardoor het niet meer noodzakelijk te kiezen voor de locatie Avenue Carnisse 186;   dat bij collegebesluit van 11 maart 2014 wij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten hebben gemandateerd;   Gelet op: de voor het nemen van een verkeersbesluit relevante wetgeving in de Wegenverkeerswet 1994, het RVV’90, het BABW en de Algemene Wet Bestuursrecht.   BESLUIT   Besluit 2019-46 tot het inrichten van twee parkeerplaatsen aan de Avenue Carnisse ter hoogte van nummer 186 te Barendrecht voor het opladen van elektrische voertuigen om pragmatische reden in te trekken.   Aldus besloten te Barendrecht d.d. 21 januari 2020. Namens het college van burgemeester en wethouders,   De heer W. Teeuwen Directeur BAR-Organisatie.  

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingBarendrecht - Intrekking besluit 2019-46 inzake het inrichten van twee parkeerplaatsen aan de Avenue Carnisse 186 voor het opladen van elektrische voertuigen. -
  • Soortverkeersbesluit (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op17-02-2020
  • Start17-02-2020
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op17-02-2020
  • Straatnaam 186
  • Postcode2993MK

- Advertentie (?) -