Delen

- Advertentie (?) -

Vastgesteld bestemmingsplan Herziening Vaanpark, Carnisseweg 48 te Barendrecht ter inzage

08-11-2019

Vastgesteld bestemmingsplan Herziening Vaanpark, Carnisseweg 48 te Barendrecht ter inzage

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat de gemeenteraad op 29 oktober 2019 het bestemmingsplan Herziening Vaanpark, Carnisseweg 48 heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van een woon-werkkavel aan de Carnisseweg naar 2 woningen.  

Ter inzage
Het bestemmingsplan Herziening Vaanpark, Carnisseweg 48 ligt vanaf 8 november t/m 19 december ter inzage. Het plan is te raadplegen via:  

1.
https://www.barendrecht.nl/ter-inzage/

2.
www.ruimtelijkeplannen.nl
Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met het Servicecentrum via de website van de gemeente. 

Beroep indienen
Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u gedurende de hierboven genoemde periode in beroep gaan. U kunt alleen in beroep gaan als u uitsluitend belanghebbende bent en:

1. als u eerder tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, of;
2. als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kon indienen, of; U kunt u beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Aan het indienen van een beroepschrift zijn kosten verbonden. Ook wel  griffierecht genoemd. Meer informatie hierover kunt u terecht bij de Raad van State.  
Bestemmingsplan in werking
Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn (20 december 2019). Indien binnen de beroepstermijn een verzoek is ingediend om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat er een beslissing over dit verzoek is genomen. 
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J.P. van den Berg via telefoonnummer 14 0180.

Barendrecht, 8 november 2019

College van B&W Barendrecht, Namens deze:
De heer J.P. van den Berg

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingVastgesteld bestemmingsplan Herziening Vaanpark, Carnisseweg 48 te Barendrecht ter inzage
  • Soortbestemmingsplan (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op08-11-2019
  • Start08-11-2019
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op08-11-2019
  • Straatnaam 54
  • Postcode2993AE

- Advertentie (?) -