Delen

- Advertentie (?) -

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 8 appartementen Middenbaan 74a (1e fase), Barendrecht

21-06-2019

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 8 appartementen Middenbaan 74a (1e fase), Barendrecht

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van 8 appartementen met bergruimtes aan de Middenbaan 74a in Barendrecht.
Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken is een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan aangevraagd (1e fase). Bij deze aanvraag moet worden onderbouwd dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Uit de voorliggende stukken blijkt dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.  

Inzien
Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken kunt u op afspraak inzien op het gemeentelijke Servicecentrum in de periode vanaf 21 juni t/m 1 augustus 2019. U kunt hiervoor contact opnemen met de heer Van der Graaf via telefoonnummer 14 0180. Ook is het ontwerpbesluit digitaal beschikbaar op deze pagina van de website.  

Reactie geven
Wilt u op het ontwerpbesluit reageren? U kunt gedurende hierboven genoemde periode mondeling of schriftelijk een zienswijze (reactie) indienen tot uiterlijk 1 augustus 2019. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouder van Barendrecht, t.a.v. P. van der Graaf, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer Van der Graaf via telefoonnummer 14 0180.
 

Barendrecht, 21 juni 2019

College van burgemeester er wethouders, Namens deze:
De heer J.P. van den Berg

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOntwerpbesluit omgevingsvergunning 8 appartementen Middenbaan 74a (1e fase), Barendrecht
  • Soortoverig (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op21-06-2019
  • Start21-06-2019
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op21-06-2019
  • Straatnaam 76
  • Postcode2991CT

- Advertentie (?) -