Delen

- Advertentie (?) -

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Noldijk 46, Barendrecht

12-06-2019

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Noldijk 46, Barendrecht

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen van de agrarische bestemming naar een woonbestemming aan de Noldijk 46 in Barendrecht.
Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken is een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan aangevraagd. Bij deze aanvraag moet worden onderbouwd dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Uit de voorliggende stukken blijkt dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening  

Inzien
Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken kunt u op afspraak inzien op het gemeentelijke Servicecentrum in de periode vanaf 7 juni t/m 18 juli 2019. U kunt hiervoor contact opnemen met de heer P. van der Graaf via telefoonnummer 14 0180. Ook is het ontwerpbesluit digitaal beschikbaar op www.barendrecht.nl/ter-inzage  

Reactie geven
Wilt u op het ontwerpbesluit reageren? U kunt gedurende hierboven genoemde periode mondeling of schriftelijk een zienswijze (reactie) indienen tot uiterlijk 20 juni 2019. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouder van Barendrecht, t.a.v. P. van der Graaf, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer Van der Graaf via telefoonnummer 14 0180. Een schriftelijke reactie heeft onze voorkeur.  

Barendrecht, 7-6-2019

College van burgemeester en wethouders van Barendrecht Namens deze:
De heer J.P. van den Berg

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOntwerpbesluit omgevingsvergunning Noldijk 46, Barendrecht
  • Soortoverig (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op12-06-2019
  • Start12-06-2019
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op12-06-2019
  • Straatnaam 46
  • Postcode2991VK

- Advertentie (?) -