Delen

- Advertentie (?) -

Ontwerpbestemmingsplan Erf Ziedewijdsekade, voorheen kas Ammerlaan ter inzage

11-06-2019

Ontwerpbestemmingsplan Erf Ziedewijdsekade, voorheen kas Ammerlaan ter inzage

Op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Erf Ziedewijdsekade, voorheen kas Ammerlaan ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van het voormalige tuinbouwbedrijf Ammerlaan aan de Ziedewijdsekade naar 2 woningen.  

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Erf Ziedewijdsekade, voorheen kas Ammerlaan ligt vanaf 7 juni tot 18 juli  2019 ter inzage.
Het plan is te raadplegen via:  

1.
https://www.barendrecht.nl/ter-inzage/

2.
www.ruimtelijkeplannen.nl

Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met het Servicecentrum via de website van de gemeente.  

Akoestisch onderzoek
Ten behoeve van de ontwikkeling is een ontwerpbesluit hogere grenswaarden genomen, deze vindt u bij de stukken.  

Wilt u op het ontwerpbestemmingsplan reageren?

U kunt gedurende hierboven genoemde periode mondeling of schriftelijk een zienswijze (reactie) indienen (op uiterlijk 18 juli 2019). Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Barendrecht, t.a.v. de heer J.P. van den Berg en onder vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Erf Ziedewijdsekade, voorheen kas Ammerlaan”, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer J.P. van den Berg via telefoonnummer 14 0180.

Barendrecht, 6-6-2019

College van Burgemeester en wethouders Namens deze:
J.P. van den Berg

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOntwerpbestemmingsplan Erf Ziedewijdsekade, voorheen kas Ammerlaan ter inzage
  • Soortbestemmingsplan (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op11-06-2019
  • Start11-06-2019
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op11-06-2019
  • Straatnaam 70
  • Postcode2991SE

- Advertentie (?) -