Delen

- Advertentie (?) -

Zuid-Holland Ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming - Beheer en schadebestrijding

07-06-2019

Ontwerpbeschikking Wnb Zuid-Holland buiten de natuurgebieden voor ter inzage legging, Zaaknummer: 00533698 De ontwerpbeschikking en de relevante documenten liggen vanaf 7 juni 2019 zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Een zienswijze moet het zaaknummer 00533698, naam en adres van de indiener en de dagtekening bevatten. Een zienswijze moet worden gezonden aan Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, of via e-mail: vergunningen@odh.nl

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOverig - Zuid-Holland Ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming - Beheer en schadebestrijding
  • Soortoverig (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op07-06-2019
  • Start07-06-2019
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op07-06-2019
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -