Delen

- Advertentie (?) -

Ontwerpbestemmingsplan Woonwagencentrum Ziedewijdsekade

21-12-2018

Ontwerpbestemmingsplan Woonwagencentrum Ziedewijdsekade

Op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Barendrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Woonwagencentrum Ziedewijdsekade ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de te realiseren van zes extra staanplekken bij het bestaande woonwagencentrum.

Bestemmingsplan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken kunt u inzien in de periode vanaf 22 december t/m 4 februari 2019 bij het gemeentelijke Servicecentrum en op de website van de gemeente Barendrecht onder www.barendrecht.nl > ter-inzage. Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken is tevens digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reactie geven
Wilt u op het ontwerpbestemmingsplan reageren? U kunt gedurende de hierboven genoemde periode mondeling of schriftelijk een zienswijze (reactie) indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Barendrecht, t.a.v. de heer S. van Schagen, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer S. van Schagen via telefoonnummer 14 0180.

Vervolgprocedure
Nadat de ontvangen zienswijzen verwerkt zijn, neemt de gemeenteraad een beslissing over de vaststelling van het bestemmingsplan. Wij maken de vaststelling vooraf officieel bekend.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOntwerpbestemmingsplan Woonwagencentrum Ziedewijdsekade
  • Soortbestemmingsplan (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op21-12-2018
  • Start21-12-2018
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op21-12-2018
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -