Delen

- Advertentie (?) -

Ontheffingen Bouwbesluit 2012 en APV afgegeven voor werkzaamheden op Rijksweg A29 in de periode van 15 augustus tot 15 november 2018

15-08-2018

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen, opbreken en aanbrengen van de voegovergang en het asfalt op de op- en afrit Barendrecht (zie afbeeldingen hieronder). Het college van Burgemeester en Wethouders gemeente Barendrecht heeft Aannemingsmaatschappij van Gelder B.V. een ontheffing verleend op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), artikel 4:6, Overige geluidhinder en het Bouwbesluit 2012, artikel 8.3, Geluidhinder. Alle maatregelen zullen worden genomen om geluidoverlast te voorkomen. U kunt een reactie indienen (bezwaar) Tegen het verlenen van ontheffing op de Zondagswet, APV en/of Bouwbesluit 2012 kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het genomen besluit een reactie (bezwaar) indienen. Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u een daartoe strekkend verzoek indienen bij de bestuursrechter. Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij: De voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank Rotterdam, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam. U kunt bellen of e-mailen als u vragen heeft Heeft u vragen over de werkzaamheden? U kunt contact opnemen met de heer J. Van den Hoek, Omgevingsmanager van Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-27617592 of e-mail. Heeft u vragen over de afgegeven ontheffingen? U kunt contact opnemen met John Riezebos, beleidsmedewerker milieu van de gemeente. Hij is bereikbaar via 140180 of e-mail.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingAPV-vergunning - Ontheffingen Bouwbesluit 2012 en APV afgegeven voor werkzaamheden op Rijksweg A29 in de periode van 15 augustus tot 15 november 2018
  • Soortoverig (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op16-08-2018
  • Start15-08-2018
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op15-08-2018
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -