Delen

- Advertentie (?) -

Middelweg 1, Kennisgeving beschikking Maatwerk GKB Realisatie B.V.

07-01-2020

Kennisgeving beschikking maatwerk GKB Realisatie B.V. (9999122087) Activiteitenbesluit milieubeheer Onderwerp Burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht maken het volgende bekend. Op 30 april 2019 hebben wij een verzoek ontvangen van GKB Realisatie B.V. voor het stellen van maatwerkvoorschriften voor de inrichting aan de Middelweg 1, 2992 SP Barendrecht. De inrichting wordt op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer als een type B-inrichting beschouwd (meldingsplichtig). De activiteiten van GKB Realisatie B.V. vallen geheel onder werkingssfeer van dit besluit. Burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht hebben besloten om maatwerkvoorschriften op te leggen met betrekking tot geluid. Het besluit is op 7 januari 2020 aan de aanvrager bekend gemaakt. Bezwaar Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht o.v.v. “Awb-bezwaar”. Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.   Inlichtingen Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999122087.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingMilieuvergunning - Middelweg 1, Kennisgeving beschikking Maatwerk GKB Realisatie B.V.
  • Soortkapvergunning (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op07-01-2020
  • Start07-01-2020
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op07-01-2020
  • StraatnaamMiddelweg 1
  • Postcode2992SP

- Advertentie (?) -