Delen

- Advertentie (?) -

Aanwijzing van BOA van Staatsbosbeheer als toezichthouder APV gemeente Barendrecht

23-12-2019

Aanwijzing van BOA van Staatsbosbeheer als toezichthouder APV gemeente Barendrecht

Het college van burgemeester en wethouders, alsmede de burgemeester van de gemeente Barendrecht, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft;   gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 6.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Barendrecht.

BESLUIT:

I Op grond van artikel 6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Barendrecht, de BOA’s van Staatsbosbeheer aan te wijzen als toezichthouder APV voor de natuur- en recreatiegebieden van Staatsbosbeheer binnen het grondgebied van de gemeente Barendrecht.
II De toezichthoudende taken van de Boswachter/BOA van Staatsbosbeheer te beperken tot de binnen de gemeente Barendrecht gelegen natuur- en recreatiegebieden van Staatsbosbeheer en de bepalingen van de APV die betrekking hebben op natuur en recreatie.
III Het aanwijzingsbesluit te publiceren in het gemeenteblad en op de gemeentelijke website van de gemeente Barendrecht. Een dag na deze publicatie treedt de aanwijzing in werking.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht van 3 september 2019.

De secretaris,
G.J.
Bravenboer
De burgemeester,
drs. J. van
Belzen
Aldus besloten door de burgemeester van Barendrecht,
Drs. J. van
Belzen.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingAanwijzing van BOA van Staatsbosbeheer als toezichthouder APV gemeente Barendrecht
  • Soortverordeningen en reglementen (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op23-12-2019
  • Start23-12-2019
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op23-12-2019
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -