Delen

- Advertentie (?) -

Vastgesteld bestemmingsplan Zonnepark 1e Barendrechtseweg ter inzage

20-12-2019

Vastgesteld bestemmingsplan Zonnepark 1e Barendrechtseweg ter inzage

Op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht bekend dat het vastgestelde bestemmingsplan Zonnepark 1e Barendrechtseweg ter inzage ligt. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van een zonnepark (veld met zonnepanelen) achter de kantoorvilla`s aan de 1e Barendrechtseweg 40-86.

Ter inzage
Het bestemmingsplan Zonnepark 1e Barendrechtseweg ligt vanaf 20 december 2019 tot 30 januari 2020 november ter inzage.
Het plan is te raadplegen via:  

1.
https://www.barendrecht.nl/ter-inzage/

2.
www.ruimtelijkeplannen.nl

Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met het Servicecentrum via de website van de gemeente.  

Beroep indienen
Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u gedurende de hierboven genoemde periode in beroep gaan. U kunt alleen in beroep gaan als u uitsluitend belanghebbende bent en:

1. als u eerder tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, of;
2. als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kon indienen, of; U kunt u beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Aan het indienen van een beroepschrift zijn kosten verbonden. Ook wel  griffierecht genoemd. Meer informatie hierover kunt u terecht bij de Raad van State.  
Bestemmingsplan in werking
Het bestemmingsplan treedt inwerking daags na afloop van de beroepstermijn (30 januari 2020). Indien binnen de beroepstermijn een verzoek is ingediend om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet inwerking totdat er een beslissing over dit verzoek is genomen. 
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J.P. van den Berg via telefoonnummer 14 0180.

Barendrecht, 18 december 2019

College van burgemeester en wethouder van Barendrecht, Namens deze:
De heer J.P. van den Berg

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingVastgesteld bestemmingsplan Zonnepark 1e Barendrechtseweg ter inzage
  • Soortbestemmingsplan (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op20-12-2019
  • Start20-12-2019
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op20-12-2019
  • Straatnaam 80
  • Postcode2992XC

- Advertentie (?) -