Delen

- Advertentie (?) -

Aanwijzingsbesluit inzake Verbod consumentenvuurwerk te bezigen Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht

18-12-2019

Burgemeester Barendrecht, Overwegende dat het ingevolge artikel 2:73, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht 2016 (hierna: APV) het verboden is consumentenvuurwerk te bezigen op een door de burgemeester in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats; het verboden is consumentenvuurwerk op een openbare plaats te bezigen als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken; er hiermee reden bestaat om gebruik te maken van de bevoegdheid van artikel 2:73, lid 1 van de APV; winkelcentrum Carnisse Veste, het Middeldijkerplein, Zorglocatie Laurens Borgstede te Barendrecht. Als nieuw aan te wijzen gebied; De Middenbaan te Barendrecht. Besluit aan te wijzen de volgende nieuwe locatie van de gemeente Barendrecht, waarop het verboden is consumentenvuurwerk te bezigen in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats: De Middenbaan te Barendrecht. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking; te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit Inzake Verbod Consumentenvuurwerk te bezigen 2019”. Aldus vastgesteld op 17 december 2019, door de Burgemeester Barendrecht drs. J. van Belzen

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOverig - Aanwijzingsbesluit inzake Verbod consumentenvuurwerk te bezigen Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht
  • Soortoverig (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op19-12-2019
  • Start18-12-2019
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op18-12-2019
  • Straatnaam
  • Postcode2991

- Advertentie (?) -