Delen

- Advertentie (?) -

Middelweg 1, Kennisgeving beschikking GKB Realisatie B.V.

05-12-2019

Kennisgeving beschikking GKB Realisatie B.V. Uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Onderwerp Burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht hebben besloten om de op 31 december 2007 aan GKB Realisatie B.V. verleende vergunning voor de inrichting aan de Middelweg 1, 2992 SP  Barendrecht, krachtens artikel 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in te trekken. Het betreft een inrichting voor een aannemersbedrijf in groenvoorziening en cultuurtechnische werken. De inrichting valt nu onder het Activiteitenbesluit en is niet meer vergunningplichtig omdat er geen afval van C-hout meer opgeslagen wordt. Deze afvalstroom wordt rechtstreeks naar een erkende verwerker afgevoerd. Inzage U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 5 december 2019 tot en met 16 januari 2020 op de volgende plaatsen inzien: - de gemeente Barendrecht, Binnenhof 1 te Barendrecht (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 15.00 uur); - de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl). Beroep Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, beroep worden ingesteld door: - belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking; - de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking; - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Alleen zij die een beroepschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd. Inlichtingen Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999122434.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingMilieuvergunning - Middelweg 1, Kennisgeving beschikking GKB Realisatie B.V.
  • Soortkapvergunning (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op05-12-2019
  • Start05-12-2019
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op03-12-2019
  • StraatnaamMiddelweg 1
  • Postcode2992SP

- Advertentie (?) -