Delen

- Advertentie (?) -

De Zeeg 2a-2l, Kennisgeving beschikking Wet Bodembescherming

22-08-2019

Kennisgeving beschikking WET BODEMBESCHERMING Onderwerp Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland(GS) hebben een evaluatieverslag op grond van de Wet bodembescherming ontvangen voor de locatie De Zeeg 2a-2l, voorheen Lindehoevelaan 13-15 te Barendrecht. GS hebben ingestemd met het evaluatieverslag. Inzage U kunt de beschikking en de overige stukken vanaf 22 augustus 2019 gedurende zes weken op de volgende plaatsen inzien: - de gemeente Barendrecht, Binnenhof 1, 2991 AA BARENDRECHT (telefoon: 0180 698 398); - de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1, 3112 AN SCHIEDAM (telefoon: 010 246 80 00). Bezwaar Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij GS van de provincie Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP DEN HAAG, o.v.v. "Awb-bezwaar". Inlichtingen: mevrouw M. Alakhramsing van de DCMR, telefoon: 010-2468662.Wbb-code:AA048900112, Zaak: 9999118598

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOverig - De Zeeg 2a-2l, Kennisgeving beschikking Wet Bodembescherming
  • Soortkapvergunning (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op10-09-2019
  • Start22-08-2019
  • StraatnaamDe Zeeg
  • Postcode2991EH

- Advertentie (?) -