Delen

- Advertentie (?) -

Deventerseweg 9b, oprichten bierbrouwerij

20-12-2018

Verleende omgevingsvergunning: Kennisgeving beschikking Vaanbrouwers B.V. Reguliere voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend. Bedrijf                          : Vaanbrouwers B.V. Locatie             : Deventerseweg 9, 2994 LE Barendrecht Activiteit                      : Beperkte omgevingsvergunning milieu en  Handelen in strijd met regels ruimtelijke   ordening Voor                             : Het oprichten van een bierbrouwerij Aanvraagdatum : 11 september 2018 Besluitdatum    : 17 december 2018 Bekendmaking  : 18 december 2018 Zaaknummer     : 999997105 Bezwaar Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht o.v.v. “Awb-bezwaar”. Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. Inlichtingen De heer J.F.A. Cauwels  van de DCMR, telefoon: 010 - 246 85 90.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOmgevingsvergunning verleend - Deventerseweg 9b, oprichten bierbrouwerij
  • Soortomgevingsvergunning (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op04-01-2019
  • Start20-12-2018
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op04-01-2019
  • StraatnaamDeventerseweg 9b
  • Postcode2994LE

- Advertentie (?) -