Delen

- Advertentie (?) -

Achterzeedijk - het bouwen van een zonnepark

21-12-2018

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen: Achterzeedijk te Barendrecht  (B180307771), voor het bouwen van een zonnepark De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken kunt u van 21-12-2018 tot en met 01-02-2018 op afspraak inzien in het gemeentehuis. Een afspraak kunt u maken via de gemeentelijke website. Type in de zoekbalk ‘bouwplannen en bouwtekeningen, inzage’, keuzeformulier ‘Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen’.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOmgevingsvergunning aangevraagd - Achterzeedijk - het bouwen van een zonnepark
  • Soortomgevingsvergunning (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op21-12-2018
  • Start21-12-2018
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op19-12-2018
  • Straatnaam
  • Postcode2991

- Advertentie (?) -