Delen

- Advertentie (?) -

Bakkersdijk 1 - brandveiliggebruik van een kinderdagverblijf

16-11-2018

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen: voor het brandveilig gebruik van een kinderdagverblijf aan de Bakkersdijk 1 te Barendrecht (ons kenmerk GB18-0073). De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken kunt u van 16 november 2018 tot en met 28 december 2018 op afspraak inzien door deze op te vragen. Een verzoek daartoe kunt u doen via de gemeentelijke website. Type in de zoekbalk ‘bouwplannen en bouwtekeningen, inzage’, keuzeformulier ‘Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen’.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOmgevingsvergunning verleend - Bakkersdijk 1 - brandveiliggebruik van een kinderdagverblijf
  • Soortomgevingsvergunning (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op16-11-2018
  • Start16-11-2018
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op15-11-2018
  • StraatnaamBakkersdijk 1
  • Postcode2993AA

- Advertentie (?) -