Delen

- Advertentie (?) -

Nadere eisen elektronische indiening bezwaarschrift

15-11-2018

Nadere eisen elektronische indiening bezwaarschrift

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht,   Overwegende, dat het wenselijk is om nadere eisen te stellen aan het elektronisch indienen van bezwaarschriften gericht aan de raad, het college en de burgemeester;   Gelet op artikel 2:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 8, tweede lid, van de Verordening bezwaarschriften Barendrecht 2018;

BESLUIT:

1. De elektronische weg voor het indienen van bezwaarschriften aan de burgemeester, het college en de raad open te stellen.
2. Aan de elektronische indiening van een bezwaarschrift de volgende eisen te stellen:
a. Het elektronisch indienen van een bezwaarschrift is alleen mogelijk via een voor dat doel bestemd formulier op de website van de gemeente Barendrecht.
b. Het formulier wordt ondertekend met behulp van DigiD of eHerkenning.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht van 23 oktober 2018.

De secretaris,
G.J.
Bravenboer
De burgemeester,
drs. J.
van Belzen

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingNadere eisen elektronische indiening bezwaarschrift
  • Soortverordeningen en reglementen (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op15-11-2018
  • Start15-11-2018
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op15-11-2018
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -