Delen

- Advertentie (?) -

Noldijk 140A Kennisgeving beschikking maatwerkvoorschriften Palletbedrijf J. Staat B.V.

01-11-2018

Kennisgeving beschikking maatwerkvoorschriften Palletbedrijf J. Staat B.V. WET MILIEUBEHEER Onderwerp Burgemeester en Wethouders van de gemeente Barendrecht maken het volgende bekend. Wij hebben op 30 januari 2018 een aanvraag ontvangen van Palletbedrijf J. Staat B.V. om maatwerkvoorschriften te stellen met betrekking tot de toename van het aantal vrachtwagenbewegingen. De aanvraag heeft betrekking op de inrichting gelegen aan de Noldijk 140A te Barendrecht. Palletbedrijf J. Staat B.V. valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer. Wij besluiten de aanvraag om maatwerkvoorschriften te stellen aan Palletbedrijf J. Staat B.V., Noldijk 140A te Barendrecht te weigeren. Inzage U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 1 november 2018 tot en met 12 december 2018 op de volgende plaatsen inzien: de gemeente Barendrecht, Binnenhof 1 te Barendrecht (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 15.00 uur); de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl). Bezwaar Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht o.v.v. “Awb-bezwaar”. Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingMilieuvergunning - Noldijk 140A Kennisgeving beschikking maatwerkvoorschriften Palletbedrijf J. Staat B.V.
  • Soortkapvergunning (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op01-11-2018
  • Start01-11-2018
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op30-10-2018
  • StraatnaamNoldijk 140A
  • Postcode2991VL

- Advertentie (?) -