Delen

- Advertentie (?) -

Ontwerpbestemmingsplan Reijerwaardseweg 19 ter inzage

11-10-2018

Ontwerpbestemmingsplan Reijerwaardseweg 19 ter inzage

Op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Barendrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Reijerwaardseweg 19 ter inzage ligt. In het kader van de Rijksregeling ‘wonen onder een hoogspanningsleiding’ is de woning aan de Reijerwaardseweg 19 gesloopt. Het bestemmingsplan wordt hiervoor gewijzigd, zodat op dit perceel geen woning meer gerealiseerd kan worden. Betreffende perceel wordt bestemd als Tuin en bestemd als Groen. Meer informatie kunt u lezen in het ontwerpbestemmingsplan. .

Bestemmingsplan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken kunt u inzien in de periode vanaf 12 oktober t/m 23 november 2018 op het gemeentelijke Servicecentrum. Ook is het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken digitaal beschikbaar op de site van de gemeente www.barendrecht.nl > inwoners > ter inzage > ruimtelijke plannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Kosten verzekerd
De economische uitvoerbaarheid is gewaarborgd binnen de Rijksregeling uitkoop woningen onder hoogspanningsleidingen. Alle kosten, inclusief de bestemmingsplankosten, komen volledig voor rekening van het Rijk. Er wordt dus geen exploitatieplan vastgesteld, omdat de plankosten anderszins verzekerd zijn.

Reactie geven
Wilt u op het ontwerpbestemmingsplan reageren? U kunt gedurende hierboven genoemde periode mondeling of schriftelijk een zienswijze (reactie) indienen (op uiterlijk 16 november 2018). Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Barendrecht, t.a.v. de heer D.T. Amesz, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer Amesz via telefoonnummer 14 0180.

Vervolgprocedure

Nadat de ontvangen zienswijzen verwerkt zijn, zal de gemeenteraad een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. De bekendmaking van de vaststelling wordt vooraf officieel bekend gemaakt.  

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOntwerpbestemmingsplan Reijerwaardseweg 19 ter inzage
  • Soortbestemmingsplan (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op11-10-2018
  • Start11-10-2018
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op11-10-2018
  • Straatnaam 19
  • Postcode2991XC

- Advertentie (?) -