Delen

- Advertentie (?) -

Ontwerpbestemmingsplan ‘Stationstuin Barendrecht’ ter inzage

11-10-2018

Ontwerpbestemmingsplan ‘Stationstuin Barendrecht’ ter inzage

Samen met BAM Wonen wil de gemeente de Stationstuin (Voorheen oude zwembadlocatie) ontwikkelen tot een aantrekkelijke woonlocatie met levensloopbestendige woningen in het koop- en (sociale) huursegment. Om dit mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld, waarvan we het ontwerp aan belanghebbenden willen voorleggen.
 

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft al ter inzage gelegen
Het voorontwerpbestemmingsplan heeft al ter inzage gelegen, van 26 januari tot en met 8 maart. Op dit voorontwerpbestemmingsplan zijn twee inspraak- en drie overlegreacties ingediend. Deze reacties zijn samengevat en beantwoord in een zogenoemde Nota inspraak en overleg. Eventuele wijzigingen voortkomend uit die nota inspraak en overleg zijn verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Ook is de Nota inspraak en overleg als bijlage 10 aan het ontwerpbestemmingsplan toegevoegd.
 

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 12 oktober tot en met 22 november ter inzage
Het ontwerp is online te raadplegen via www.barendrecht.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl . Als u de stukken op papier wil raadplegen kunt u een afspraak maken met het Servicecentrum via de website van de gemeente. Een eventuele zienswijze kunt u sturen naar Bart Verhoeven via bart.verhoeven@bar-organisatie.nl .
  Alle ontvangen zienswijzen vatten wij vervolgens samen. Ook beantwoorden wij de zienswijzen en verwerken deze in een Nota zienswijzen. Eventuele aanpassingen voortkomend uit de nota verwerken wij in het vast te stellen bestemmingsplan. Vervolgens neemt de gemeenteraad een beslissing over de vaststelling van het bestemmingsplan. Wij maken de vaststelling vooraf officieel bekend.  

Blijf op de hoogte via de digitale nieuwsbrief
Op deze manier communiceren wij tussentijds over het proces rondom de ontwikkeling van de Stationstuin. U kunt zich hierop abonneren door een e-mail te sturen naar: p.wijnen@bar-organisatie.nl ovv digitale nieuwsbrief Stationstuin.
 

Barendrecht
, 11 oktober 2018

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOntwerpbestemmingsplan ‘Stationstuin Barendrecht’ ter inzage
  • Soortbestemmingsplan (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op11-10-2018
  • Start11-10-2018
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op11-10-2018
  • Straatnaam
  • Postcode2991

- Advertentie (?) -