Delen

- Advertentie (?) -

Tuindersweg 34 - Kennisgeving beschikking

25-07-2018

Kennisgeving beschikking Berkman Barendrecht Beheer BV Reguliere voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend. Bedrijf                          : Berkman Barendrecht Beheer BV Locatie                       : Tuindersweg 34, 2991 LR Barendrecht Activiteit                      : Milieuneutraal wijzigen Voor                             : Het herinrichten van een deel van de bedrijfshal Aanvraagdatum : 31 mei 2018 Besluitdatum    : 24 juli 2018 Bekendmaking  : 25 juli 2018 Zaaknummer     : 999986171 Bezwaar Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht o.v.v. “Awb-bezwaar”. Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. Inlichtingen De heer Y. Kaya van de DCMR, telefoon: 010 - 246 80 00.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingMilieuvergunning - Tuindersweg 34 - Kennisgeving beschikking
  • Soortkapvergunning (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op01-08-2018
  • Start25-07-2018
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op01-08-2018
  • StraatnaamTuindersweg 34
  • Postcode2991LR

- Advertentie (?) -