Delen

- Advertentie (?) -

meldingen activiteitenbesluit

23-07-2018

KENNISGEVING MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT Onderwerp Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorie├źn van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag. Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat in het tweede kwartaal van 2018 de navolgende meldingen Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn ontvangen. Groot- en detailhandel Transportweg 15, 2991 LV, Barendrecht, Fresh2You (951058). Horeca Paddeweg 29, 2992 CK, Barendrecht, J. Hu & L. Zhou (316641). Inlichtingen Voor nadere inlichtingen over de meldingen kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingMilieuvergunning - meldingen activiteitenbesluit
  • Soortoverig (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op24-07-2018
  • Start23-07-2018
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op23-07-2018
  • StraatnaamTransportweg 15
  • Postcode2991LV

- Advertentie (?) -