Delen

- Advertentie (?) -

Koedood 36 - het verstoren van een rijksmonument met archeologische bodemvondsten t.b.v. de bouw van een woning en aanleg aardwarmte.

15-06-2018

Ontwerpbeschikking voor een monumentenvergunning De minister maakt bekend dat zij in het kader van de Monumenten Wet 1988  voornemens zijn vergunning te verlenen: Koedood 36 2993 AL Barendrecht (B180307310) het verstoren van een rijksmonument met archeologische bodemvondsten t.b.v. de bouw van een woning en aanleg aardwarmte. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken kunt u van 15-06-2018 tot en met 27-07-2018 op afspraak met P. van de Graaf inzien in het gemeentehuis van Barendrecht. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan de minister. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOmgevingsvergunning verleend - Koedood 36 - het verstoren van een rijksmonument met archeologische bodemvondsten t.b.v. de bouw van een woning en aanleg aardwarmte.
  • Soortoverig (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op15-06-2018
  • Start15-06-2018
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op12-06-2018
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -