Delen

- Advertentie (?) -

Ontheffingen Zondagswet, Bouwbesluit 2012 en APV afgegeven voor werkzaamheden op de Rijkswegen A29 en A15 van 11 mei tot 5 november 2018

10-05-2018

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit het vervangen van de asfaltverharding (deklaag en fundering) en betonreparatie ter plaatse op de rijbanen van de A29 en A15. Er wordt gewerkt ter hoogte van de A29 hoofdrijbanen rechts en links, Middeldijk, Kilweg West (mijlpaal 12.6), Kilweg Oost, Achterzeedijk, Heinenoordtunnel West, Heinenoordtunnel Oost en Kilpad Duiker. De burgemeester van de gemeente Barendrecht heeft Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. een ontheffing verleend op de Zondagswet, artikel 6. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht heeft Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. een ontheffing verleend op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), artikel 4:6, Overige geluidhinder en het Bouwbesluit 2012, artikel 8.3, Geluidhinder. Alle maatregelen zullen worden genomen om geluidoverlast te voorkomen. Reactie indienen (bezwaar) Tegen het verlenen van ontheffing op de Zondagswet, APV en/of Bouwbesluit 2012 kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het genomen besluit een reactie (bezwaar) indienen. Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u een daartoe strekkend verzoek indienen bij de bestuursrechter. Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij: De voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank Rotterdam, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam. Vragen? Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met de heer J. Spanjer, omgevingsmanager van Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-20894351 of e-mail: jspanjer@vangelder.com. Heeft u vragen over de afgegeven ontheffingen? Dan kunt u contact opnemen met de heer J. Riezebos, beleidsmedewerker milieu van de gemeente. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 140180 of e-mail: j.riezebos@bar-organisatie.nl.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingAPV-vergunning - Ontheffingen Zondagswet, Bouwbesluit 2012 en APV afgegeven voor werkzaamheden op de Rijkswegen A29 en A15 van 11 mei tot 5 november 2018
  • Soortoverig (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op10-05-2018
  • Start10-05-2018
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op03-05-2018
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -