Delen

- Advertentie (?) -

Kennisgeving Activiteiten besluit vierde kwartaal 2017 en eerste kwartaal 2018

02-05-2018

KENNISGEVING ACTIVITEITENBESLUIT Onderwerp Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorieën van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag. Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat in het vierde kwartaal van 2017 en het eerste kwartaal van 2018 de navolgende meldingen Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn ontvangen. Groot- en detailhandel Achterzeedijk 5753, 2992 SB, Barendrecht, Schildersbedrijf Nieuwe Waterweg B.V. (420867) Koopliedenweg 5, 2991 LN, Barendrecht, De Klerk Logistics Barendrecht B.V. (404655) Transportweg 20, 2991 LV, Barendrecht, Van Valen B.V. en Asian Fresh (316766) Horeca Doormanplein 1b, 2992 BC, Barendrecht, Ristorante Papi (950632) Platehaven 11, 2993 HR, Barendrecht, Wokkie Wok (427831) 't Vlak 10, 2991 EP, Barendrecht, Domino’s Pizza (316615) Motorvoertuigen/ -herstel Krakau 3, 2993 LV, Barendrecht, Auto Indumij Barendrecht (427398) Overige op- en overslag (Gev-stoffen) Fennaweg 24, 2991 ZA, Barendrecht, Blue Water International A/S (428580) Sport en Recreatie incl. zwembaden Charloisse Lagedijk 366, 2993 AG, Barendrecht, SV Besiktas (410204) Tankstations Tuindersweg 34, 2991 LR, Barendrecht, Berkman Barendrecht Beheer B.V. (401317) Inlichtingen Voor nadere inlichtingen over de meldingen kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingMilieuvergunning - Kennisgeving Activiteiten besluit vierde kwartaal 2017 en eerste kwartaal 2018
  • Soortoverig (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op02-05-2018
  • Start02-05-2018
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op02-05-2018
  • Straatnaam 5753,
  • Postcode2992SB

- Advertentie (?) -