Delen

- Advertentie (?) -

Ontheffing APV voor sloop van beton en aanbrengen van beton, spoor en asfalt aan keerlus op Portlandse Baan van 4 mei tot 19 mei 2018

30-04-2018

Er worden werkzaamheden aan de keerlus van de tram uitgevoerd. De werkzaamheden vinden plaats op de keerlus aan de Portlandse Baan. Alle maatregelen worden genomen om geluidhinder te voorkomen. Er wordt niet in de nacht gewerkt. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht heeft W. van den Heuvel en Zoon Infra B.V. een ontheffing verleend op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), artikel 4:6, overige geluidhinder. U kunt een reactie indienen (bezwaar) Tegen het verlenen van ontheffingen op de Zondagswet en de APV Barendrecht kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het genomen besluit een reactie indienen (bezwaar). Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Als u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u daartoe een verzoek indienen bij de bestuursrecht. Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij: Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA  Barendrecht Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij: De voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank Rotterdam, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. U kunt bellen of e-mailen als u vragen heeft Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de RET Klantenservice bereikbaar via: 0900-5006010 en buiten werktijden via: 06-34550980. Voor vragen over de afgegeven ontheffingen kunt u terecht bij de heer J. Riezebos, beleidsmedewerker milieu, op telefoonnummer 14 0180.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingAPV-vergunning - Ontheffing APV voor sloop van beton en aanbrengen van beton, spoor en asfalt aan keerlus op Portlandse Baan van 4 mei tot 19 mei 2018
  • Soortoverig (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op30-04-2018
  • Start30-04-2018
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op30-04-2018
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -