Delen

- Advertentie (?) -

Noldijk 140a, maatwerkvoorschriften milieu

28-03-2018

maatwerkvoorschriften WET MILIEUBEHEER Onderwerp Burgemeester en Wethouders van de gemeente Barendrecht maken het volgende bekend. Ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) hebben wij een melding en een akoestisch onderzoek ontvangen van Palletbedrijf J. Staat B.V. met betrekking tot haar inrichting gelegen aan de Noldijk 140A te Barendrecht. Gelet op artikel 8.42, eerste lid van de Wet milieubeheer, juncto artikel 2.20, eerste lid van het Activiteitenbesluit milieubeheer besluiten wij om voor de inrichting van Palletbedrijf J. Staat B.V. aan de Noldijk 140A te Barendrecht, in afwijking van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit, een andere waarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr, LT) vast te stellen. Inzage U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 29 maart 2018 tot en met 10 mei 2018 op de volgende plaatsen inzien: de gemeente Barendrecht, Binnenhof 1 te Barendrecht (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 15.00 uur); de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl). Bezwaar Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht o.v.v. “Awb-bezwaar”. Inlichtingen De heer C. Emmen van de DCMR, telefoon: 010 - 246 82 34. Zaaknummer: 999954869.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingMilieuvergunning - Noldijk 140a, maatwerkvoorschriften milieu
  • Soortmilieuvergunning (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op28-03-2018
  • Start28-03-2018
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op26-03-2018
  • StraatnaamNoldijk 140a
  • Postcode2991VL

- Advertentie (?) -