Delen

- Advertentie (?) -

Parkeerbelasting grote voertuigen 2018

08-02-2018

Parkeerbelasting grote voertuigen 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht;   overwegende:

- dat de gemeenteraad de gemeentebegroting 2018 heeft vastgesteld;
- dat de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders heeft gedelegeerd om de tarieventabel te kunnen vaststellen, indien het betreft wijziging van reeds aanwezige tarieven;
- dat de tarieventabel 2018 dient te worden vastgesteld;
- dat het college deze vaststelt in overeenstemming met de begroting 2018;BESLUIT:
  vast te stellen de
  TARIEVENTABEL 2018 PARKEERBELASTING GROTE VOERTUIGEN, BEHORENDE BIJ DE PARKEERBELASTINGVERORDENING GROTE VOERTUIGEN BARENDRECHT 2007.


  Tarieven met ingang van 1 januari 2018, of, indien dit later is, met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.  

VoertuigtypeTarief parkeervergunning per voertuig per jaar


Parkeren op het vrachtwagenparkeerterrein voor grote voertuigen zoals gedefinieerd in artikel 1, lid c, d en e (< 10 meter).€ 557,70


Parkeren op het vrachtwagenparkeerterrein voor grote voertuigen zoals gedefinieerd in artikel 1, lid c, d en e (> 10 meter).€ 1013,50


Parkeren op straat voor alle voertuigen zoals bedoeld in deze verordening.€ 507,00


 Aldus besloten in de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht van 02 januari 2018

De secretaris,
G.J.
Bravenboer
De burgemeester,
drs. J. van
Belzen

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingParkeerbelasting grote voertuigen 2018
  • Soortverordeningen en reglementen (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op08-02-2018
  • Start08-02-2018
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op08-02-2018
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -