Delen

- Advertentie (?) -

Algemene plaatselijke verordening Barendrecht 2016

23-01-2018

Rectificatie Wijziging Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) Barendrecht

Rectificatie van Gemeenteblad 2017, nr. 218868   In artikel 2:79 lid 3 is abusievelijk een fout geslopen. De juiste tekst van het lid 3 luidt:


Artikel 2:79
Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet

3. De last kan in ieder geval worden opgelegd bij ernstige en herhaaldelijke:
a. geluid- of geurhinder;
b. hinder van dieren;
c. hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in de woning of op een erf aanwezig zijn;
d. overlast door vervuiling of verwaarlozing van de woning of een erf;
e. intimidatie van derden vanuit een woning of een erf.


Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingAlgemene plaatselijke verordening Barendrecht 2016
  • Soortverordeningen en reglementen (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op23-01-2018
  • Start23-01-2018
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op23-01-2018
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -