Delen

- Advertentie (?) -

't Vlak 10, maatwerkvoorschrift

19-01-2018

Kennisgeving beschikking maatwerkvoorschriften WET MILIEUBEHEER Onderwerp Burgemeester en Wethouders van de gemeente Barendrecht maken het volgende bekend. Op 27 oktober 2017 hebben wij een verzoek ontvangen om maatwerkvoorschriften te stellen. Het verzoek heeft betrekking op Domino's Pizza gelegen aan 't Vlak 10 te Barendrecht. Gelet op artikel 8.42, eerste lid van de Wet milieubeheer, juncto artikel 3.131, vijfde lid van het Activiteitenbesluit verklaren wij artikel 3.131, vierde lid van het Activiteitenbesluit milieubeheer niet van toepassing op de inrichting, gelegen aan ’t Vlak 10 te Barendrecht. Inzage U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van  19 januari 2018 tot en met 1 maart 2018 op de volgende plaatsen inzien: de gemeente Barendrecht, Binnenhof 1 te Barendrecht (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 15.00 uur); de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl). Bezwaar Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Inlichtingen Mevrouw V. de Leeuw van de DCMR, telefoon: 010 - 246 82 46. Zaaknummer: 999964098.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOverig - 't Vlak 10, maatwerkvoorschrift
  • Soortoverig (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op19-01-2018
  • Start19-01-2018
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op17-01-2018
  • Straatnaam't Vlak 10
  • Postcode2991EP

- Advertentie (?) -