Delen

- Advertentie (?) -

Tarieventabel lijkbezorgingsrechten 2018

29-12-2017

Tarieventabel lijkbezorgingsrechten 2018, behorende bij de Verordening op de lijkbezorgingsrechten 2018.


Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten (particuliere graven) en algemeen onderhoud.


1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht en afkoop voor het algemene onderhoud op een particulier graf wordt geheven:

 
 


Recht
Afkoop onderhoud
Totaal

1.1.1
Grafrecht particulier graf (2 diep), voor een periode van 20 jaar
€ 1.410
€ 1.210
€ 2.6201.1.2
Grafrecht particulier graf (3 diep), voor een periode van 20 jaar
€ 2.120
€ 1.210
€ 3.3301.1.3
Grafrecht wandgraf, voor een periode van 20 jaar
€ 1.765
€ 1.210
€ 2.9751.1.4
Grafrecht foetusgraf, voor een periode van 80 jaar
€ 705
€ 4.555
€ 5.2601.1.5
Grafrecht kindergraf, voor een periode van 80 jaar
€ 2.825
€ 4.555
€ 7.3801.1.6
Grafrecht particuliergraf (2 diep), voor onbepaalde tijd
€ 7.060
€ 5.695
€ 12.7551.1.7
Grafrecht particuliergraf (3 diep), voor onbepaalde tijd
€ 10.590
€ 5.695
€ 16.2851.2
Voor inwoners van Barendrecht gelden de volgende afwijkende tarieven
 
 
 1.2.1
Grafrecht foetusgraf, voor een periode van 80 jaar
nihil
nihil
nihil1.2.2
Grafrecht kindergraf, voor een periode van 80 jaar
nihil
nihil
nihil 
1.2 Voor het verlengen van het uitsluitend recht en afkoop voor het algemene onderhoud op een particulier graf wordt geheven:

 
 


Recht
Afkoop onderhoud
Totaal

1.2.1
Grafrecht particulier graf (2 diep), voor een periode van 5 jaar
€ 335
€ 340
€ 6751.2.2
Grafrecht particulier graf (2 diep), voor een periode van 10 jaar
€ 635
€ 640
€ 1.2751.2.3
Grafrecht particulier graf (2 diep), voor een periode van 20 jaar
€ 1.200
€ 1.210
€ 2.4101.2.4
Grafrecht particulier graf (3 diep), voor een periode van 5 jaar
€ 505
€ 340
€ 8451.2.5
Grafrecht particulier graf (3 diep), voor een periode van 10 jaar
€ 955
€ 640
€ 1.5951.2.6
Grafrecht particulier graf (3 diep), voor een periode van 20 jaar
€ 1.800
€ 1.210
€ 3.0101.2.7
Grafrecht wandgraf, voor een periode van 5 jaar
€ 420
€ 340
€ 7601.2.8
Grafrecht wandgraf, voor een periode van 10 jaar
€ 795
€ 640
€ 1.4351.2.9
Grafrecht wandgraf, voor een periode van 20 jaar
€ 1.500
€ 1.210
€ 2.7101.2.10
Grafrecht kindergraf, omzetten naar periode van 80 jaar
nihil
nihil
nihil1.2.11
Grafrecht particuliergraf (2 diep), omzetten naar onbepaalde tijd
€ 7.060
€ 5.695
€ 12.7551.2.12
Grafrecht particuliergraf (3 diep), omzetten naar onbepaalde tijd
€ 10.590
€ 5.695
€ 16.285 

1.3 Voor het uitbreiden van het recht op bijzetting wordt geheven:

1.3.1
Uitbreiden grafrecht particulier graf met extra bijzetting (maximaal 3 diep)
€ 705

Hoofdstuk 2 Begraven:
2.1 Voor het begraven van een lijk worden de volgende rechten geheven:

2.1.1
Kinderen tot 1 jaar
€ 2002.1.2
Kinderen van 1 tot 18 jaar
€ 3952.1.3
Personen vanaf 18 jaar
€ 7952.1.4
Voor inwoners van Barendrecht gelden de volgende afwijkende tarieven
 2.1.5
Kinderen tot 18 jaar
nihil2.1.6
Foetussen
nihil 

2.2 Voor het begraven op zaterdag worden de rechten genoemd onder 2.1.1 t/m 2.1.3 verhoogd met een toeslag van:

2.2.1
Op zaterdag
€ 395

Hoofdstuk 3 Asbestemmingen en algemeen onderhoud


3.1 Voor het verlenen van het recht op een asbestemming en voor het algemeen onderhoud wordt geheven:

 
 


Recht
Afkoop onderhoud
Totaal

3.1.1
Urnengraf, 4 urnen, voor 20 jaar
€ 775
€ 1.210
€ 1.9853.1.2
Urnennis, 1 urn, (Algemene begraafplaats), voor 20 jaar
€ 390
€ 1.210
€ 1.6003.1.3
Urnennis, 3 urnen, inclusief dekplaat (Den Ouden Dijck), voor 20 jaar
€ 970
€ 1.210
€ 2.1803.1.4
Urnentuin, 1 urn, voor 10 jaar
€ 195
€ 640
€ 835 
3.2 Voor het verlengen van het recht op een asbestemming en algemeen onderhoud wordt geheven:

 
 


Recht
Afkoop onderhoud
Totaal

3.2.1
Urnengraf, 4 urnen, voor 5 jaar
€ 185
€ 340
€ 5253.2.2
Urnengraf, 4 urnen, voor 10 jaar
€ 350
€ 640
€ 9903.2.3
Urnennis, 1 urn, (Algemene begraafplaats), voor 5 jaar
€ 90
€ 340
€ 4303.2.4
Urnennis, 1 urn, (Algemene begraafplaats), voor 10 jaar
€ 175
€ 640
€ 8153.2.5
Urnennis, 3 urnen, (Den Ouden Dijck), voor 5 jaar
€ 230
€ 340
€ 5703.2.6
Urnennis, 3 urnen, inclusief dekplaat (Den Ouden Dijck), voor 10 jaar
€ 435
€ 640
€ 1.0753.2.7
Urnentuin, 1 urn, voor 5 jaar
€ 90
€ 340
€ 4303.2.8
Urnentuin, 1 urn, voor 10 jaar
€ 175
€ 640
€ 815

Hoofdstuk 4 Plaatsen of bijzetten van asbussen of urnen:
4.1 Voor het plaatsen of bijzetten van een asbus of urn worden de volgende rechten geheven:

4.1.1
In een urnengraf, particulier graf
€ 2004.1.2
Op een urnengraf of particulier graf
€ 2004.1.3
In een urnennis
€ 2004.1.4
In de urnentuin
€ 200 

4.2 Voor het plaatsen of bijzetten van asbus of urn op zater-, zon- en feestdagen, worden de rechten genoemd onder 4.1 verhoogd met een toeslag van:

4.2.1
Op zaterdag
€ 200

Hoofdstuk 5 Grafbedekking, grafkelder en onderhoud
5.1 Voor het afgeven van een vergunning wordt geheven:

5.1.1
Voor een het plaatsen of vernieuwen van grafbedekking
€ 405.1.2
Voor een stichten grafkelder
€ 40 

5.2 Voor het algemene onderhoud wordt geheven :

5.2.1
Per jaar
€ 705.2.2
Afkoop voor 5 jaar
€ 3405.2.3
Afkoop voor 10 jaar
€ 6405.2.4
Afkoop voor 15 jaar
€ 9105.2.5
Afkoop voor 20 jaar
€ 1.2105.2.6
Afkoop voor 80 jaar
€ 4.5555.2.7
Afkoop voor onbepaalde tijd
€ 5.695

Hoofdstuk 6 Opgraven, herbegraven, verstrooien en ruimen
6.1 Voor het opgraven van een lijk, ten behoeve van herbegraven, of crematie wordt geheven:

6.1.1
Voor het opgraven van een lijk of de overblijfselen van een lijk
€ 9556.1.2
Voor het opgraven en herbegraven van een lijk, in zelfde graf
€ 9556.1.3
Voor het verzamelen van overblijfselen van lijken en begraven onder in het graf, ten behoeve van creëren van ruimte tot begraven in het bestaande graf.
€ 955 

6.2 Voor het opgraven/verwijderen van urnen en asbussen wordt geheven:

6.2.1
Uit een particulier graf of urnengraf
€ 2006.2.2
Uit een urnennis en urnentuin
€ 100 

6.3 Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven:

6.3.1
In een particulier graf (in aanwezigheid van familie)
€ 2006.3.2
In een particulier graf (zonder aanwezigheid van familie)
€ 1506.3.3
Op een verstrooiingsplaats (in aanwezigheid van familie)
€ 1006.3.4
Op een verstrooiingsplaats (zonder aanwezigheid van familie)
€ 50 

6.4 Het ruimen van een graf

6.4.1
Voor het ruimen van een graf op verzoek van een belanghebbende wordt geheven
€ 5306.4.2
Voor het na ruiming afzonderen van de overblijfselen van een lijk ten behoeve van herbegraven of crematie wordt geheven
€ 265

Hoofdstuk 7 Inschrijven en overboeken
7.1 Voor het inschrijven en overboeken van particuliere graven, urnengraven, urnenmuur en urnentuin in een daartoe bestemd register wordt geheven:

7.1.1
Inschrijving in register
€ 507.1.2
Overboeking uitsluitend recht
€ 50

Hoofdstuk 8 Overige heffingen
8.1 Overige heffingen

8.1.1
Het lichten en terugplaatsen van een staande steen
€ 1608.1.2
Het lichten en terugplaatsen van een liggende steen
€ 3208.1.3
Het terugplaatsen van een staande steen
vervallen8.1.4
Het terugplaatsen van een liggende steen
vervallen8.1.5
Het aanbrengen van groen rondom open graf tijdens begrafenis
€ 50

Hoofdstuk 9 Inwerkingtreding1. De “tarieventabel lijkbezorgingsrechten 2017" wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.Deze tarieventabel treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.


2. Deze tarieventabel wordt aangehaald als “tarieventabel lijkbezorgingsrechten 2018".

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 19 december 2017.

De griffier,
mw. mr. G.E.
Figge
De burgemeester,
drs. J. van
Belzen

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingTarieventabel lijkbezorgingsrechten 2018
  • Soortverordeningen en reglementen (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op29-12-2017
  • Start29-12-2017
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op29-12-2017
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -