Delen

- Advertentie (?) -

Voordijk 353 a, b, 355 a, b, c, d, 357, 357 a, b - het bouwen van 9 woningen

24-11-2017

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen: Ontwerpbeschikking voor hogere grenswaarden Ontwerpbeschikking geen exploitatievergunning vaststellen Voordijk 353 a, b, 355 a, b, c, d, 357, 357 a, b in Barendrecht (B170306480), voor het bouwen van 9 woningen De aanvraag, de ontwerpbeschikkingen en de bijbehorende stukken kunt u van 24-11-2017 tot en met 04-01-2018 op afspraak inzien in het gemeentehuis. Een afspraak kunt u maken via de gemeentelijke website. Type in de zoekbalk ‘bouwplannen en bouwtekeningen, inzage’, keuzeformulier ‘Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen’.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOmgevingsvergunning aangevraagd - Voordijk 353 a, b, 355 a, b, c, d, 357, 357 a, b - het bouwen van 9 woningen
  • Soortomgevingsvergunning (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op21-12-2017
  • Start24-11-2017
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op20-12-2017
  • StraatnaamVoordijk 353a
  • Postcode2993BB

- Advertentie (?) -