Delen

- Advertentie (?) -

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Voordijk 353 a, b, 355 a, b, c, d, 357, 357 a, b

24-11-2017

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Voordijk 353 a, b, 355 a, b, c, d, 357, 357 a, b


Ontwerpbeschikking voor een omgevingsvergunning   Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

• Voordijk 353 a, b, 355 a, b, c, d, 357, 357 a, b in Barendrecht (B170306480), voor het bouwen van 9 woningen
 

Ontwerpbeschikking voor hogere grenswaarden    

• Voordijk 353 a, b, 355 a, b, c, d, 357, 357 a, b in Barendrecht (1218451/11218499), voor het bouwen van 9 woningen
 

Ontwerpbeschikking geen exploitatievergunning vaststellen    

• Voordijk 353 a, b, 355 a, b, c, d, 357, 357 a, b in Barendrecht (
  De aanvraag, de ontwerpbeschikkingen en de bijbehorende stukken kunt u van 24-11-2017 tot en met 04-01-2018 op afspraak inzien in het gemeentehuis. Een afspraak kunt u maken via de gemeentelijke website. Type in de zoekbalk ‘bouwplannen en bouwtekeningen, inzage’, keuzeformulier ‘Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen’.   Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na afspraak met bovengenoemd college.   Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOntwerpbeschikking omgevingsvergunning Voordijk 353 a, b, 355 a, b, c, d, 357, 357 a, b
  • Soortbestemmingsplan (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op24-11-2017
  • Start24-11-2017
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op24-11-2017
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -