Delen

- Advertentie (?) -

Uitwerkingsplan ‘Vrouwenpolder Fase 3b’ en besluit hogere waarden Wet geluidhinder

21-07-2017

Uitwerkingsplan ‘Vrouwenpolder Fase 3b’ en besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Barendrecht bekend dat het uitwerkingsplan ‘Vrouwenpolder Fase 3b’ is vastgesteld. Dit plan is een nadere uitwerking van het bestemmingsplan ‘Lagewei – Vrouwenpolder’. Het uitwerkingsplan maakt de bouw van 91 woningen (waarvan 55 appartementen) mogelijk en heeft als doel om Vrouwenpolder verder te ontwikkelen. Het plangebied bevindt zich in het zuidwesten van de Vrouwenpolder en ten noorden van de Kilweg. Ten noorden van het plangebied is Vrouwenpolder Fase 3a al in ontwikkeling.

Uitwerkingsplan en besluit hogere waarden Wgh
bekijken
U kunt het vastgestelde uitwerkingsplan ‘Vrouwenpolder Fase 3b’ en het besluit hogere waarden Wgh vanaf vrijdag 21 juli 2017 tot en met donderdag 31 augustus 2017 inzien. Dit kan:

1. via de website van de gemeente Barendrecht op www.barendrecht.nl (Inwoners > Ter inzage);
2. via de landelijke website op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0489.BPWGO20120028-VI01;

Bent u het niet eens met het besluit van het college?
Dan kunt u hiertegen in beroep gaan. U kunt alleen in beroep gaan:

1. als u eerder een zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren heeft gebracht, òf;
2. als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen òf;
3. als u wilt reageren op de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.
U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief uiterlijk 20 augustus 2017 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Heeft u beroep ingesteld? Dan zal de Raad van State u vragen om hen een bedrag te betalen. Dit noemen zij griffierecht. Zij laten u weten hoe u kunt betalen en hoeveel tijd u daarvoor heeft.

Wanneer treden het uitwerkingsplan en het besluit hogere waarden Wgh in werking?
Het uitwerkingsplan en het besluit hogere waarden Wgh treden in werking met ingang van 1 september 2017. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het uitwerkingsplan en/of het besluit hogere waarden Wgh in werking treedt/treden? Dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het uitwerkingsplan treedt dan pas in werking nadat op uw verzoek is beslist. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient moet u daar ook griffierecht voor betalen.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingUitwerkingsplan ‘Vrouwenpolder Fase 3b’ en besluit hogere waarden Wet geluidhinder
  • Soortoverig (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op23-07-2017
  • Start21-07-2017
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op21-07-2017
  • Straatnaam 68
  • Postcode2992SR

- Advertentie (?) -