Delen

- Advertentie (?) -

Ontwerp uitwerkingsplan ‘Vrouwenpolder Fase 3b’ en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

04-05-2017

  • BeschrijvingOntwerp uitwerkingsplan âVrouwenpolder Fase 3bâ en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder
  • Typebekendmaking
  • Soortoverig
  • Start04-05-2017
  • Eindn.v.t
  • Wijziging04-05-2017
  • Straat
  • Postcode2992SR
  • Nummer74

Terug naar vergunningen overzicht

- Advertentie (?) -